Gezondheidsboeken Acenia
Laat de roker niet in de kou staan, schrik hem niet af met vreselijke beelden en slogans. Pest hem niet met agressieve regels en wetten. Angst is de vijand van iedere ontwenning en ondermijnt daadwerkelijk de hulpverlening. De roker heeft recht op hulp.
Met dit antirookprogramma steken we een helpende hand uit naar alle rokers die de intentie hebben ermee te stoppen.
stoppen met roken is niet zo moeilijk als men vaak denkt. Stoppen doet men op het juiste moment en na een grondige  voorbereiding.
Iedereen wil stoppen met roken want het is ongezond, erg duur en vervelend voor de niet- rokers die terecht hun bescherming afdwingen. Dat vele falen, zelfs na verschillende pogingen, heeft het vooral te maken met het feit dat men mentaal, emotioneel en fysiek niet goed voorbereid. Dit antirookprogramma pakt het daarom anders aan. Het is geen kwestie van volhouden, doorzettingsvermogen of sterke wil, het komt er op neer het nicotineniveau gelijdelijk aan te verlagen zodat de ontwenning haast onopgemerkt voorbij gaat.
Stoppen met roken is meer dan de sigaret doven. Ook de uitlokkende factoren worden hier aangepakt. Alleen een totale benadering verzekert succes